ACV-militanten: hart en motor van de vakbeweging

Als je in een middelgrote of grote onderneming werkt, heb je misschien al eens gesproken met een ACV-vakbondsafgevaardigde of –militant. Of werd je door de lokale ACV-afdeling van je woonplaats al eens uitgenodigd voor een info-avond of gemeentelijke actie.
Het ACV telt meer dan 80.000 militanten die syndicaal actief zijn in hun onderneming, instelling, gemeente of gewest. Daarmee vormen zij sleutelfiguren op het werk en in de gemeente.
Deze militanten zetten zich belangeloos in voor jou en andere werknemers of burgers. Zij vormen het hart én de motor van de vakbond. Zij vormen de basisbeweging van het ACV.
Lid zijn van het ACV is mooi: je hebt er zelf veel aan en je helpt andere leden doordat je de vakbeweging sterker maakt. Je kunt ook een stap verder gaan door actief te worden als militant. Dat is goed voor je eigen ontwikkeling en goed voor het ACV.  

Persoonlijk contact en het belang van sociaal overleg

Als militant ben je meer dan anderen gevoelig voor de situatie van collega’s die in moeilijke arbeidsomstandigheden moeten werken of hun baan verliezen. Je wilt daadwerkelijk iets doen aan de ongelijkheid op het gebied van bijvoorbeeld lonen en opleiding. Je komt op voor hun rechten en je zoekt mee naar een oplossing voor de problemen.
Als militant ben je er bewust van dat individuele problemen oplossen niet volstaat. Veel problemen zijn immers collectieve problemen die structureel moeten worden aangepakt. Daarom is constructief sociaal overleg in je onderneming zo belangrijk. Een gezamenlijke aanpak is veel duurzamer en leidt tot grotere sociale rechtvaardigheid en solidariteit.

Teamwerk

Het ACV ondersteunt zijn militanten. Bijvoorbeeld door vorming en opleiding te organiseren. Militanten worden ook begeleid door ACV-collega’s. Want teamwerk is essentieel. Militanten in een bedrijf of regionale werking vormen het gezicht van het ACV. Je ‘maakt’ mee de vakbond. Je bent immers vaak het eerste ACV-aanspreekpunt voor de mensen. Het is een dagelijks engagement… uitdagend, leerrijk en verrijkend.

Wil je meer weten over een het oppakken van een vakbondsmandaat?

Ben je al ACV-militant?

  • Log dan zeker in op deze website. Een groot deel van acv-online.be is voorbehouden voor ACV-vakbondsafgevaardigden:
    Surf naar de Militantenwebsite (en zet de url www.acv-militanten.be in je favorieten)