Werkgroep Bescherming Delegee

De werkgroep ‘Bescherming Delegees’ werd opgericht in 1999, op vraag van de militanten. De werkgroep bestaat uit militanten en propagandisten van het verbond en van de centrales (zowel uit de privé als de openbare sector). Zij komen een viertal keer per jaar samen.
Doelstelling werkgroep
  • solidariteit en syndicale actie versterken als beste bescherming voor delegees
  • wettelijke bescherming verbeteren
 
 
De werkgroep als reflectiegroep:
  • militanten en vrijgestelden kunnen er hun verhaal kwijt (bv. getuigenissen van delegees getroffen door ontslag of pesterijen)
  • opvolging van juridische procedures, rechtspraak, wijzigingen in wetgeving
  • nadenken over en voorstellen van oplossingen voor een betere ondersteuning en bescherming van militanten. Zowel juridische oplossingen (wijzigingen wetgeving, creatief en vernieuwend gebruik maken van bestaande wetgeving en rechtspraak) als syndicale oplossingen (acties, standpunten, campagnes)
 
De werkgroep als actiegroep (versterken van solidariteit):
  • Aanwezigheid bij zittingen op de rechtbank. Daadwerkelijke ondersteuning voor de getroffen delegees. Signaal naar justitie, werkgevers en openbare opinie: “wie aan een delegee raakt, raakt aan gans de vakbond.
  • Mobilisaties voor syndicale acties: zowel bij concrete crisissituaties als bij algemene acties ter verbetering van de bescherming. Zowel ondersteuning bij acties in ondernemingen of sectoren (op vraag van de centrale) als eigen acties vanuit de werkgroep van het verbond.
 
Verder zet de werkgroep zich in om de problematiek rond de bescherming van delegees in de aandacht te houden. Met enige fierheid mogen we toch zeggen dat de verschillende standpunten en acties van de confederatie sterk geïnspireerd werden door de dynamiek die (o.a.) in ons verbond bestaat.

Meer informatie


Wim Vereeken
02/557.83.14
Mail Wim