Dienst bijdragen

Door een bijdrage te betalen, draagt ieder lid bij in de solidariteit tussen werknemers maar ook in een gekwalificeerde dienstverlening ter verdediging van hun belangen. De bijdragedienst van het verbond verwerkt de inning van de syndicale bijdragen en ziet erop toe dat ieder lid het tarief betaalt dat overeenstemt met de huidige situatie en statuut.
Opdat de leden de aard van de gestorte bijdragen zouden kunnen nazien, verstuurt het verbond ieder jaar een overzicht van de ontvangen bijdragen aan de leden. Iedere foute situatie kan rechtgezet worden binnen de 12 maanden. Toch moet iedere wijziging zo vlug mogelijk gesignaleerd worden aan het dichtsbijzijnde ACV-dienstencentrum.
Om de kosten te drukken en de inning van de bijdragen te vergemakkelijken, nodigen we de leden uit om hun bijdragen te betalen door middel van domiciliëring.
Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden bij onze dienst zowel telefonisch als per e-mail, zie contactgegevens onderaan.
De bijdragedienst verwerkt eveneens:
  • de inschrijvingen
  • de ledengegevens actueel houden
  • de uitbetaling van de statutaire vergoedingen (huwelijk, geboorte, overlijden, oppensioenstelling) aan de leden die er recht op hebben
  • de uitbetaling van de stakersvergoedingen
 
Dienst Bijdragen ACV Brussel-Halle-Vilvoorde
Tel: 02/557 88 88
Pletinckxstraat, 19 1000 Brussel 
BijdrageDienstBrussel@acv-csc.be
 

Check je gegevens: syndicaal e-dossier

Ben je lid? Check online je persoonlijke gegevens en tewerkstellingsgegevens via het syndicaal e-dossier  (inloggen).

Werkloos? Volg je werkloosheids- dossier online

Heb je een werkloosheidsdossier via het ACV? Volg je e-dossier (uitbetalingen ed.) op van achter je pc (inloggen).

Berekenings- modules online

Nood aan een bruto-nettoberekening? Of je opzeg berekenen? Je premies bij tijdkrediet? En hoe zit het met het aantal vakantiedagen? Check onze berekeningstools. Sommige zijn voorbehouden aan leden (inloggen).