Dienst Onderneming

De dienst onderneming volgt de problematieken op ondernemingsvlak op. Concreet kan dit onder andere gaan over arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid, de werking en bevoegdheden van de bestaande inspraakorganen (comité preventie en bescherming, ondernemingsraad),... Voor quasi ieder thema heeft ACV Brussel-Halle-Vilvoorde een deskundige in dienst.
De EFI-deskundige
De EFI-deskundige is vertrouwd met de analyse van de economische en financiële informatie die de werkgever verplicht moet meedelen aan de ondernemingsraad, de zogenaamde EFI-dossiers. Op verzoek en in overleg met de vakbondssecretaris, zal de deskundige deze informatie analyseren en eventueel aanwezig zijn op de voorbereidende vergaderingen voor de ondernemingsraad, de militantenkern of de voorvergaderingen van de ondernemingsraad. Voor informatie kan u steeds mailen met onze beide EFI-deskundigen: Heidi Kiekens of Tony Ossenblok. u kan hen beide bereiken via het nummer 02/557 85 15.

De deskundige inzake sociaal beleid in de onderneming
Arbeidsreglement, nachtarbeid, betaald educatief verlof, functieclassificatie, beroepsopleiding en vorming, bedrijfsvervoersplan, feestdagen en collectieve sluitingen, tijdkrediet, ... het is maar een greep uit de bevoegdheden die de ondernemingsraad ter beschikking heeft om een sociaal beleid in de onderneming uit te werken. Specifiek bij wijziging of opstellen van het arbeidsreglement kan elke militantenploeg de nieuwe tekst (ontwerp) ter lezing doorgeven. U mag binnen een redelijke termijn een advies met mogelijke wijzigingen verwachten. De procedure wil dat het arbeidsreglement via de vakbondsverantwoordelijke van de beroepscentrale aan onze dienst wordt bezorgd. Op verzoek en in samenspraak met de vakbondsverantwoordelijke van de beroepscentrale kan de deskundige inzake sociaal beleid aanwezig zijn op voorbereidende vergaderingen van de ondernemingsraad.
 
De veiligheidsdeskundige
Deze beroepskracht kan de ondernemingsmilitanten bijstaan wanneer het gaat om specifieke veiligheids- en gezondheidsproblemen, vragen over de toepassing van de wet welzijn, of bij de uitwerking van een preventief beleid inzake welzijn, veiligheid, gezondheid en hygiëne. Op verzoek en in overleg met de vakbondssecretaris, zal de veiligheidsdeskundige aanwezig zijn op de voorbereidende vergadering van het comité, de militantenkern of de vergaderingen van het comité. De veiligheidsdeskundige in ons verbond is Yvette Notredame. Je kan Yvette bereiken op het nummer 02/557 85 15  of via mail.
Voor inlichtingen kan u steeds terecht op het nummer 02/557 85 15.

Check je gegevens: syndicaal e-dossier

Ben je lid? Check online je persoonlijke gegevens en tewerkstellingsgegevens via het syndicaal e-dossier  (inloggen).

Werkloos? Volg je werkloosheids- dossier online

Heb je een werkloosheidsdossier via het ACV? Volg je e-dossier (uitbetalingen ed.) op van achter je pc (inloggen).

Berekenings- modules online

Nood aan een bruto-nettoberekening? Of je opzeg berekenen? Je premies bij tijdkrediet? En hoe zit het met het aantal vakantiedagen? Check onze berekeningstools. Sommige zijn voorbehouden aan leden (inloggen).