Dienst Vorming

Bij sociale verkiezingen worden heel wat nieuwe militanten verkozen om een mandaat op te nemen in het comité preventie en bescherming (CPBW) en ondernemingsraad (OR). Voor hen voorziet de dienst Vorming een vierjaarse basisvorming.

In een geïntegreerde aanpak onderscheiden wij drie grote aandachtpunten:
 • Mandaatgerichte vorming
  Deze vorming gaat over de bevoegdheden en de werking van respectievelijk CPBW en OR. We sluiten zo nauw mogelijk aan bij de problematieken die de militanten zelf aanbrengen.
 • Syndicale vaardigheden
  Mening vormen, mening uiten, tot een standpunt komen, spreken voor een groep, vergadertechnieken, onderhandelingstechnieken, syndicaal dienstbetoon, ... Het zijn vooral smaakmakers die de militant in de mogelijkheid moet stellen om zich verder te bekwamen.
 • Syndicale mentaliteit :
  Militanten zijn voor de collega's op de werkvloer het gezicht van de vakbond en voor de vakbond de dragers van onze missie. Aan de hand van een aantal algemene thema's willen we de nieuwe militanten een eind op weg helpen in deze opdracht. Thema's die zeker worden aangereikt : Wat is het ACV, militant zijn, het ACV en de wereld, sociale zekerheid, fiscaliteit, ontwkkelingen binnen en buiten de onderneming...
Militanten die voor de eerste keer een mandaat hebben in CPBW of OR en die nog geen bericht kregen om vorming te volgen, kunnen contact opnemen met de vakbondsverantwoordelijke van hun beroepscentrale of met Stijn Van de Rijck: 02/ 557 85 15 of stijn.vanderijck@acv-csc.be

Daarnaast biedt de dienst Vorming voortgezette vormingen aan.Extra vormingsdagen worden gepland voor alle militanten die een mandaat opnemen in ondernemingsraad en/of comité. Een greep uit ons aanbod:
 • Arbeidsreglement
 • Arbeidsongevallen
 • Europa
 • Communicatie met de achterban
 • CAO 104
 • ...
Indien je meer informatie wenst rond ons vormingsprogramma, neem dan contact op met de dienst Vorming op het nummer 02/557 85 15 of via mail.
 

Check je gegevens: syndicaal e-dossier

Ben je lid? Check online je persoonlijke gegevens en tewerkstellingsgegevens via het syndicaal e-dossier  (inloggen).

Werkloos? Volg je werkloosheids- dossier online

Heb je een werkloosheidsdossier via het ACV? Volg je e-dossier (uitbetalingen ed.) op van achter je pc (inloggen).

Berekenings- modules online

Nood aan een bruto-nettoberekening? Of je opzeg berekenen? Je premies bij tijdkrediet? En hoe zit het met het aantal vakantiedagen? Check onze berekeningstools. Sommige zijn voorbehouden aan leden (inloggen).