Dienst Werkloosheid

Het ACV is ook een erkende uitbetalingsinstelling die instaat voor de behandeling van de werkloosheidsaanvragen en de betaling van deze uitkeringen.

De werkloze leden worden verder geholpen in de verschillende dienstencentra
  • hulp bij de samenstelling van de aanvraag om werkloosheidsvergoedingen
  • informeren betreffende de rechten en plichten van de werklozen; vanaf juli 2004 is deze opdracht nog uitgebreid ingevolge de nieuwe maatregelen betreffende de opvolging van de werklozen en de controle van hun beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt
  • indienen en opvolgen van het werkloosheidsdossier; zo nodig dient men tussen te komen bij de RVA of de plaatsingsdiensten
    betaling van de uitkeringen
  • Uiteraard doen alle medewerkers in de dienstencentra al het mogelijke om op een snelle en accurate wijze de werkloosheidsdossiers te vervolledigen en zullen zij ook bij werkgevers en andere sociale organismen aankloppen om de nodige gegevens te kunnen bekomen.
Verantwoordelijke Dienst Werkloosheid
Rebecca De Geyter
Pletinckxstraat, 19 1000 Brussel
Tel 02/557 88 88
dienst.werkloosheidbrussel@acv-csc.be
 

Check je gegevens: syndicaal e-dossier

Ben je lid? Check online je persoonlijke gegevens en tewerkstellingsgegevens via het syndicaal e-dossier  (inloggen).

Werkloos? Volg je werkloosheids- dossier online

Heb je een werkloosheidsdossier via het ACV? Volg je e-dossier (uitbetalingen ed.) op van achter je pc (inloggen).

Berekenings- modules online

Nood aan een bruto-nettoberekening? Of je opzeg berekenen? Je premies bij tijdkrediet? En hoe zit het met het aantal vakantiedagen? Check onze berekeningstools. Sommige zijn voorbehouden aan leden (inloggen).