Juridische Dienst

Het ACV-reglement voorziet rechtsbijstand voor alle geschillen waarvoor de arbeidsrechtbank bevoegd is, zowel voor loontrekkende als voor sociaal verzekerde. Deze rechtsbijstand verzekeren is één van de belangrijkste taken van de juridische dienst.
Dit houdt in dat het ACV rechtsbijstand kan verlenen in geschillen met werkgevers, zowel individueel als collectief, bij falingen of sluitingen, maar ook in geschillen met de RVA, mutualiteit, arbeidsongevalverzekering of pensioenfonds.
Deze bijstand houdt in dat er voor de leden onderhandeld wordt ten einde een oplossing te vinden in ontstane juridische geschillen. Indien deze onderhandelingen niet tot het gewenste resultaat leiden, wordt het geschil aanhangig gemaakt voor de Arbeidsrechtbank, waar de belangen van de aangeslotenen verdedigd worden. Deze rechtsbijstand wordt verzekerd door de pleiters van het ACV zelf. In uitzonderlijke gevallen wordt er beroep gedaan op externe advocaten. De rechtsbijstand is volledig gratis, op voorwaarde dat men 6 maand aangesloten is bij het ACV op het ogenblik van het geschil.
Tevens kan er voor arbeidsongeval geschillen beroep gedaan worden op een dokter die voor het ACV werkt en die het slachtoffer van een ongeval bijstaat tijdens een eventuele gerechtelijke procedure. Wie gebruikt wenst te maken van de rechtskundige dienst biedt zich het best aan op het dichtsbijzijnde dienstencentrum. Dit kan eventueel ook op de permanentie van de juridische dienst in Brussel.
De juridische dienst heeft daarnaast ook een informatieve en raadgevende rol. Tijdens de openingsuren kunnen leden dan ook telefonisch informatie en inlichtingen verkrijgen.
 
Verantwoordelijke Juridische Dienst
Alain Vermote
Pletinckxstraat 19, 1000 Brussel
Tel: 02/557 88 88 
juridischedienst.brussel@acv-csc.be

Check je gegevens: syndicaal e-dossier

Ben je lid? Check online je persoonlijke gegevens en tewerkstellingsgegevens via het syndicaal e-dossier  (inloggen).

Werkloos? Volg je werkloosheids- dossier online

Heb je een werkloosheidsdossier via het ACV? Volg je e-dossier (uitbetalingen ed.) op van achter je pc (inloggen).

Berekenings- modules online

Nood aan een bruto-nettoberekening? Of je opzeg berekenen? Je premies bij tijdkrediet? En hoe zit het met het aantal vakantiedagen? Check onze berekeningstools. Sommige zijn voorbehouden aan leden (inloggen).