Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws en opinie ACV laat van zich horen

Meer nieuws
2015-03-31 Graaf een gat en win een vat - cartoon
Meer en meer studenten werken als jobstudent om een centje bij te verdienen. Om alle jobstudenten goed te informeren organiseert ACV Enter de 5e editie van de zoektocht ‘Graaf een gat, win een vat’. Op 1 april start de zoektocht naar 35 begraven biervaten in Vlaanderen. En leren jobstudenten tegelijkertijd meer over de regels rond studentenarbeid.
Lees meer
Wereldsolidariteit Sociale bescherming on tour in 2015
Meer dan 5 miljard mensen zijn niet beschermd tegen risico’s als ziekte, werkloosheid of arbeidsongevallen en komen in levensgrote problemen bij de minste tegenslag. Wat betekent dit concreet in het leven van die mensen? En wat gebeurt er in Afrika, Azië en Latijns-Amerika om dit aan te pakken? Dit kom je te weten op de tour 'sociale bescherming' begin mei. Een initiatief van ACV, CM en Wereldsolidariteit.
Lees meer
2015-03-26 Discriminatie op de arbeidsmarkt
MRT 26

Snel concrete maatregelen nemen tegen discriminatie op de arbeidsmarkt

Het debat over discriminatie op de arbeidsmarkt laait weer op. “Het probleem is dan ook enorm”, stelt Stefaan Peirsman van de diversiteits- en migratiewerking van het ACV vast.  ”Terecht is er nu veel aandacht voor de discriminatie van mensen met een migratieachtergrond. Maar ook bijvoorbeeld oudere werknemers en mensen met een arbeidshandicap krijgen vaak af te rekenen met deze problemen. We moeten ook heel concrete maatregelen nemen.” 
ACV 2015-03-26 Vlaamse begrotingscontrole
MRT 26

Vlaamse regering kan factuur niet opnieuw doorschuiven naar werknemers en gezinnen en moet inzetten op rechtvaardige fiscaliteit

Morgen komt de Hoge Raad van Financiën met zijn begrotingsadvies. Daarna start de Vlaamse begrotingscontrole. Geen gemakkelijke oefening. De Vlaamse vakbonden willen niet dat de factuur opnieuw doorgeschoven wordt naar werknemers en gezinnen. Inspanningen moeten rechtvaardig verdeeld worden. Daarom moet de Vlaamse regering nu meer dan ooit  inzetten op rechtvaardige fiscaliteit. 
ACV 2015-03-23 Pensioen op 67 is geen oplossing
Hoewel de regering zich ertoe verbonden had om met de sociale partners overleg te organiseren over de pensioenen in de privé- en de openbare sector, wil de regering niet dat het nog op te richten Pensioencomité standpunt inneemt over het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67. De regering kiest ervoor het pensioendossier op te hakken. In gemeenschappelijk front zullen de vakbonden zich verzetten tegen de optrekking van de pensioenleeftijd tot 67 jaar. Niet voor hun plezier of omdat ze principieel tegen een pensioenhervorming gekant zouden zijn, maar omdat die hervorming sociaal onrechtvaardig is en economisch absurd. 
Lees meer
Meer nieuws

ACV-nieuws uit onze regio persberichten, acties, blogposts en andere actua

Alles bekijken
Forbes Magazine Lijst der Rijken
MRT 13

Het gaat goed met de rijken, dank u!

Hoera! Er is weer een nieuwe Belg verschenen op de lijst van rijkste mensen op Aarde! De vermogens op deze lijst staan in schril contrast met het vermogen van werknemers. Het zet je tot nadenken? Is de loonkost het belangrijkste economische probleem? Of zullen we het lieven hebben over de hebzucht van de happy few?
Vakbondsmeeting 2014 Muntplein
MRT 4

Vakbondsmeeting Muntplein 11 maart

De federale regering wil ons kost wat kost haar onrechtvaardig en asociaal maatschappijmodel opdringen, zonder naar de stem van de werknemers te luisteren. Een mobilisatie is dus noodzakelijk!
Op 11 maart 2015 om 11u verzamelen de vakbonden op het Muntplein in Brussel. Iedereen is welkom! 
Alles bekijken

Online stempelen: veilig, makkelijk en snel

Volledig werklozen kunnen op elektronische wijze via socialsecurity.be hun controlekaart invullen en naar het ACV versturen. Ben jij ACV-lid en volledig werkloos? Vervang je papieren controlekaart door een elektronische. Online stempelen betekent minder verplaatsingen. Bovendien gebeurt de betaling veiliger én sneller. Probeer het! Lees meer...

Tijd voor een tax shift!

België is wereldkampioen in het belasten van arbeid maar een slechte leerling in het belasten van andere inkomens. Tijd voor een tax shift! Het ACV pleit voor een vermogensbelasting. Een vermogenswinstbelasting kan een tussenfase zijn. Check de video...