Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws en opinie ACV laat van zich horen

Meer nieuws
ACV 2016-01-29 Het ACV protesteert tegen Europees ‘beleid’ dat de veiligheid en de gezondheid van duizenden werknemers bedreigt
Werknemers worden in Europa echter zeer ongelijk of niet beschermd tegen zo'n 145.000 gevaarlijke stoffen. Slechts voor vijf kankerverwekkende stoffen werd Europees verplicht vastgelegd wat werknemers maximaal mogen inademen op hun werkplaats. In 2016 zullen daardoor opnieuw 100.000 Europese werknemers sterven aan een beroepskanker. Het ACV protesteert tegen dit Europees ‘beleid’ dat de veiligheid en de gezondheid van duizenden werknemers bedreigt. Het ACV sprak alle Europese parlementariërs aan en overhandigde 7.000 petitiekaarten. Met deze actie eist het ACV dat het Europees parlement de zaak naar zich toetrekt en snel een strategie uitdoktert om de gezondheid en de veiligheid van de werknemers in de Europese Unie beter te beschermen.
Lees meer
2016-01-29 HM en veiligheid Bangladesh-Karel Hemerijckx
JAN 29

Bengaalse kledingfabrieken H&M blijven onveilig

Terwijl de Zweedse modegigant H&M 7 nieuwe winkels in België aankondigt en zich opmaakt om de winstcijfers van 2015 bekend te maken, roept de Schone Kleren Campagne het bedrijf op om meer te doen om de kledingarbeiders in Bangladesh te beschermen. Een analyse van de belangrijkste leveranciers van H&M toont aan dat er ernstige achterstand is bij dringende renovaties aan de fabrieken. Zo blijven tienduizenden arbeiders het risico lopen op een dodelijk ongeval en letsels. 
ACV 160128 Actie pensioenen
De vakbonden voerden vandaag actie bij het kabinet van pensioenminister Bacquelaine tegen de onrechtvaardige sociale correctie voor de verhoogde btw, accijnzen, de indexsprong en andere hogere facturen. Slechts een heel kleine groep mensen zal deze zeer beperkte correctie (1%) krijgen. Niets voor zieken, invaliden, SWT-ers en werklozen. Voor gepensioneerden is er 25 miljoen aan sociale correctie voorzien. Maar onder zeer strenge voorwaarden. Enkel voor gepensioneerden met een minimumpensioen en enkel als ze een volledige loopbaan hebben. En met een sterke beperking van de gelijkstelde dagen. Waardoor vrouwen, die vaak geen volledige loopbaan hebben en met meer gelijkgestelde dagen in hun loopbaan tellen, andermaal de pineut zijn. Tijdens een contact met de vakbonden stelde minister van pensioenen hiervoor geen enkele oplossing voor. Hij beloofde enkel ‘een onderzoek’.
Lees meer
ACV 160325 Colloquium affiche discriminatie voorkomen en genezen
Iedereen heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid. En iedereen heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid (Art. 23 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens). De praktijk steekt hier schril tegen af. Hoe trekken we dit recht? Debateer mee op het colloquium op 25 maart.
Lees meer
ACV 160125 CAO 104 Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Begin 2013 trad cao 104 in werking. Deze cao legt aan elke onderneming met meer dan 20 werknemers op om een werkgelegenheidsplan op te stellen om 45plussers langer aan de slag te houden. Deze cao kwam er nadat de regering Di Rupo het mes had gezet in brugpensioen en landingsbanen.  Het HIVA (KULeuven) en FTU (UNamur) evalueerden op vraag van het ACV de impact van deze cao. Uit deze evaluatie kwam de noodzaak naar voor de enge focus op oudere werknemers te verlaten en te streven naar een breed loopbaan- en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Bovendien is de invulling van cao 104 nu nog teveel afhankelijk van goodwill. Met in de praktijk al te veel  badwill.
Lees meer
Meer nieuws

ACV-nieuws uit onze regio persberichten, acties, blogposts en andere actua

Alles bekijken
Miniatuur Winkel zoekt Militant
Winkel je al eens bij Blokker, H&M of Bart Smit? Ken je iemand die daar werkt? Of werk je zelf in een winkel? Ook voor het winkelpersoneel komen de sociale verkiezingen dichterbij. In veel winkels zijn we nog op zoek naar militanten. Hier vind je alvast de lijst met winkels. Zoek je mee naar een geschikte kandidaat voor jouw winkel? Je vindt meer informatie over deze sector via www.pc311.be.
Lees meer
Groen Vlaanderen
Electrabel krijgt een miljardendeal dankzij hun kernreactoren, Uplace mag er komen zonder enige vorm van deftig mobiliteitsplan en zonder rekening te houden met milieu-consequenties, een federaal milieu-akkoord wordt tegen gehouden door de Vlaamse Regering... Dit kan niet langer. Wij willen een aarde die nu leefbaar is en die leefbaar zal blijven voor onze kinderen. Stuur daarom vandaag nog een mail naar de Vlaamse regering!
Lees meer
Robin Hood - Manifestatie 30/11 in Brussel
Op 30 november eerstkomend voert ACV Brussel-Halle-Vilvoorde, samen met de beide andere syndicale organisaties (ABVV en ACLVB), actie in Brussel. Zoals Prins Jan zegt in Robin Hood, is het devies van deze federale regering al gedurende één jaar: "neem van de armen om de rijken te spijzen” ... anders gezegd, “laat de werknemers en de sociaal gerechtigden betalen om de voordelen van de grote bazen en aandeelhouders te vrijwaren”.
Lees meer
Alles bekijken

Online stempelen: veilig, makkelijk en snel

Volledig werklozen kunnen op elektronische wijze via socialsecurity.be hun controlekaart invullen en naar het ACV versturen. Ben jij ACV-lid en volledig werkloos? Vervang je papieren controlekaart door een elektronische. Online stempelen betekent minder verplaatsingen. Bovendien gebeurt de betaling veiliger én sneller. Probeer het! Lees meer...

Tijd voor een tax shift!

België is wereldkampioen in het belasten van arbeid maar een slechte leerling in het belasten van andere inkomens. Tijd voor een tax shift! Het ACV pleit voor een vermogensbelasting. Een vermogenswinstbelasting kan een tussenfase zijn. Check de video...